Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

Przedsiębiorstwo Usługowe „Stajnia Robinkowo” jako administrator Państwa danych osobowych mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. wprowadziliśmy w życie nową Politykę Prywatności, zgodnie z którą przestawiając Państwu niniejszą informację realizujemy obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.

Realizacja wymienionego obowiązku przedstawiona jest poniżej.

Ponadto informujemy, że wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możecie je Państwo nadal wycofać w dowolnym czasie.

Spełnienie obowiązku informacyjnego:

 1. Administrator danych osobowych:
  Przedsiębiorstwo Usługowe Stajnia Robinkowo Robert Kasprzyk, Okole 11, 78-446 Silnowo, NIP 626-141-33-59, e-mail: biuro@stajniarobinkowo.pl
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody przede wszystkim na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wypoczynku, zawarcia umów ubezpieczeniowych.
  Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów firmy (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 3. Obowiązek podania danych osobowych.
  Brak podania przez Państwa wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę do świadczenia przez Stajnie Robinkowo usług na Państwa rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Informacje o znanych lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych celach wskazanych wyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych.
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi . po upływie powyższego okresu Państwa dane mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do realizacji przez Stajnia Robinkowo prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą.
  Stajnia Robinkowo gwarantuje, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające bezpośrednio z RODO, tj. :

  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych- prawo do bycia zapomnianym
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   Stajnia Robinkowo zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22 RODO. Macie Państwo możliwość zgłoszenia żądania realizacji praw, wymienionych wyżej za pomocą poczty elektronicznej – e mail: biuro@stajniarobinkowo.pl, poczty tradycyjnej na adres Stajnia Robinkowo, Okole 11, 78-446 Silnowo lub telefonicznie 530-987-581
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W zakresie w jakim udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 8. Prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego.
  W przypadku uznania , iż przetwarzanie przez Stajnia Robinkowo Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 
  Stajnia Robinkowo nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych do podmiotów EOG, gwarantujemy jednak ,że w wypadku takiej konieczności przekazanie Państwa danych odbędzie się na zasadach przewidzianych w art. 44-47 RODO.

Polityka Cookies

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.