Informacja dla rodziców

Drodzy rodzice i opiekunowie

W związku z sytuacja epidemiczną panującą w kraju, stosując wytyczne GIS, MZ ,MEN oraz w ścisłym porozumieniu z  Państwową Powiatową Inspekcja Sanitarną w Szczecinku wprowadzamy zasady i dodatkowe zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia dzieci podczas pobytu na wypoczynku w Stajni Robinkowo.

 1. Osoby przywożące dziecko na wypoczynek musza być zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku dziecka w Stajni Robinkowo. Rekomendujemy, aby dzieci były przywożone przez jednego rodzica/opiekuna.
 2. Dzieci, które przyjeżdżają na wypoczynek przekazywane są pod opiekę wychowawcy na zewnątrz. Opiekunowie nie będą mogli wejść do budynku lub namiotu i skorzystać np. z toalety lub pomóc dzieciom przy rozpakowaniu bagażu, pomocy tej w razie potrzeby udzieli wychowawca.
 3. Dzieci muszą być  zdrowe, bez infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,  nie mogły zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mogły mieć kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID 19 w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku w Stajni Robinkowo – co rodzice potwierdzają również pisemnym oświadczeniem.
 4. Przed przyjęciem dziecka na wypoczynek zostanie bezdotykowo zmierzona jego temperatura.
 5. W trakcie trwania wypoczynku ograniczamy odwiedziny dzieci tylko do wyjątkowych sytuacji uzgodnionych wcześniej telefonicznie z organizatorem.
 6. Rodzice/ Opiekunowie wyrażają zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka z częstotliwością określoną przez wychowawcę, w zależności od potrzeb.
 7. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego – maksymalnie do 12 godzin od czasu telefonicznego powiadomienia przez organizatora wypoczynku – odbioru dziecka z wypoczynku, w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby COVID 19 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
 8. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę – w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby COVID 19 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) na przebywanie dziecka do czasu jego odbioru, pod ścisłą opieką wychowawcy w specjalnie przeznaczonym do tego celu stanowiącym izolatkę namiocie.
 9. Rodzice przywożą ze sobą wypisane dokumenty tj., kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku oraz umowę o świadczenie usług turystycznych. Nie ma możliwości wypisania tych dokumentów na miejscu. W karcie kwalifikacyjnej rodzice/opiekunowie wypełniają punkty  I, II, VI. Prosimy o dokładne wypełnianie dokumentów, zwłaszcza w punkcie II podpunkt 8 dotyczący chorób przewlekłych oraz szczepień, prosimy o niewpisywanie „szczepienia wg kalendarza szczepień” ponieważ taki zapis jest błędny i nierespektowany przez Inspektora Sanitarnego, musza być wpisane daty poszczególnych szczepieni tzn. wystarczy podać rok szczepienia. Wszystkie podpisy i daty na karcie kwalifikacyjnej musza być czytelne. W umowach prosimy wpisać jako nabywcę rodzica /opiekuna oraz kwotę  za pobyt dziecka.
 10. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 11. W trakcie trwania wypoczynku, na teren Stajni Robinkowo wstęp dla osób „obcych” jest ograniczony  wyłącznie do sytuacji koniecznych jak np. kontrola pracowników Inspekcji Sanitarnej, czy dostarczenie obiadów przez firmę cateringową – z zachowaniem reżimu sanitarnego (założona maseczka lub przyłbica i rękawiczki, zachowanie dystansu społecznego)

Z pozdrowieniami załoga Stajni Robinkowo